Har du en fråga angående några av våra tjänster eller kanske har du ett jobb för oss? Tveka inte på att kontakta oss:

 

Address: Smältugnsgatan 2,
432 32, Varberg
Telefon: 0340-19494
E-post: info@elektrainstallation.se

 

 

 

Önskar ni rot-avdrag på el-jobbet vi gör hos er?

Fyll i era uppgifter och skicka dessa till oss.

Är du osäker på om jobbet som är utfört är rot-berättigande? Klicka på länken till Skatteverkets hemsida:  

http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/rotrutarbete/villkorforattfarotavdrag.4.5947400c11f47f7f9dd80004014.html,

Här kan ni läsa om vilka villkor som ska vara uppfyllda, vilka arbeten som är rot-berättigande mm. Tänk på att det är ni som kund som ska meddela om rot-avdrag ska göras, detta sker inte per automatik. Har ni frågor går det givetvis bra att ringa 0340-194 94 så hjälper vi er.